No-break paragraph (\nb) not inheriting previous paragraph style

\nb should inherit previous paragraph style

(see Paragraphs — Unified Standard Format Markers 3.0.0 documentation)

Use
Basic.
Indicates “no-break” with previous paragraph (regardless of previous paragraph type).
Commonly used in cases where the previous paragraph spans the chapter boundary.

\nb paragraphs are not styled using a div with the class of the previous paragraph or with nb.

Examples:

JHN

\c 8
\nb
\v 1 \x - \xo 8:1 \xt Luk 21:37\x*maar Jesus het na die Olyfberg gegaan.
\v 2 Vroeg die oggend het Hy weer by die tempelterrein\f + \fr 8:2 \fk tempelterrein: \ft Dit verwys na die hele terrein van die •tempel in Jerusalem, ...

MRK

\c 9
\nb
\v 1 En Hy het vir hulle gesê: “•Amen, Ek sê vir julle dat daar sommige van julle is wat hier staan, wat beslis nie die dood sal smaak ...

Screenshots:

Our paragraph text has been styled with a serif font.
The first paragraphs below have no style so the use the default san-serif font.

HTML export of \nb paragraphs:

JHN

<div id="content">
<a id="v1"></a>
<div class="c-drop">8</div> <span class="footnote selectable" id="X-0"><sup>*</sup></span>maar Jesus het na die Olyfberg gegaan.<span id="bookmarks1"></span><a id="v2"></a><span class="v">2</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Vroeg die oggend het Hy weer by die tempelterrein<span class="footnote selectable" id="F-0"><sup>a</sup></span> aangekom. Die hele volk het na Hom gekom, en Hy het gaan sit en hulle geleer.<span class="footnote selectable" id="X-1"><sup>*</sup></span><span id="bookmarks2"></span><a id="v3"></a><span class="v">3</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Die skrifkenners en die •Fariseërs bring toe 'n vrou wat op owerspel betrap is, en laat haar in die middel staan.<span id="bookmarks3"></span><a id="v4"></a><span class="v">4</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Hulle sê toe vir Hom: “Meester,<span class="footnote selectable" id="F-1"><sup>b</sup></span> hierdie vrou is op heterdaad betrap terwyl sy owerspel pleeg.<span id="bookmarks4"></span><a id="v5"></a><span class="v">5</span><span class="vsp">&nbsp;</span>In die •wet het Moses ons beveel om sulke vroue te stenig.<span class="footnote selectable" id="X-2"><sup>*</sup></span> Maar u, wat sê u?”<span id="bookmarks5"></span><a id="v6"></a><span class="v">6</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Dit het hulle gesê om Hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle Hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf.<span id="bookmarks6"></span><a id="v7"></a><span class="v">7</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan Hom, het Hy regop gekom en vir hulle gesê: “Laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar gooi.”<span class="footnote selectable" id="X-3"><sup>*</sup></span><span id="bookmarks7"></span><a id="v8"></a><span class="v">8</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf.<span id="bookmarks8"></span><a id="v9"></a><span class="v">9</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Dié wat dit gehoor het, het een vir een, van die oudste af, weggegaan<span class="footnote selectable" id="X-4"><sup>*</sup></span> – net Hy het oorgebly, en die vrou daar in die middel.<span id="bookmarks9"></span><a id="v10"></a><span class="v">10</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Jesus het toe regop gekom en vir haar gevra: “Vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie?”<span id="bookmarks10"></span><a id="v11"></a><span class="v">11</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Sy antwoord: “Niemand nie, meneer.<span class="footnote selectable" id="F-2"><sup>c</sup></span>” Jesus sê toe: “Ek veroordeel jou ook nie. Gaan, en moet van nou af nie meer sondig nie.<span class="footnote selectable" id="X-5"><sup>*</sup></span>”<span id="bookmarks11"></span>

<div class="s"><div id="s1">Jesus die lig vir die wêreld</div></div><span id="bookmarks11"></span><a id="v12"></a>
<div class="p"><span class="v">12</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Toe het Jesus weer met hulle gepraat ...

MRK

<div id="content">
<a id="v1"></a>
<div class="c-drop">9</div> <span class="v">1</span><span class="vsp">&nbsp;</span>En Hy het vir hulle gesê: “•Amen, Ek sê vir julle dat daar sommige van julle is wat hier staan, wat beslis nie die dood sal smaak voordat hulle die koningsheerskappy van God met krag sien kom het nie.”<span id="bookmarks1"></span>

<div class="s"><div id="s1">Verheerliking van Jesus</div></div>
<div class="r"><div id="r1">(<span class="reflink"><a href="AFR20-41-MAT-017.html#v1">Matt 17:1-13</a></span>; <span class="reflink"><a href="AFR20-43-LUK-009.html#v28">Luk 9:28-36</a></span>)</div></div><span id="bookmarks1"></span><a id="v2"></a>
<div class="p"><span class="v">2</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Ses dae later neem Jesus ...

The content div applies to the entire text block. The inline/character elements are styled with spans or divs (c-drop, v and vsp). The first paragraph itself does not have its own containing div or span.

HTML export where the paragraph is not \nb:

<div id="content">
<a id="v1"></a>
<div class="m">
<div class="c-drop">19</div> Toe het •Pilatus Jesus geneem en Hom laat gesel.<span id="bookmarks1"></span> <a id="v2"></a><span class="v">2</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Die soldate het 'n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het ook 'n purperrooi mantel vir Hom omgehang<span class="footnote selectable" id="X-0"><sup>*</sup></span> en<span id="bookmarks2"></span> <a id="v3"></a><span class="v">3</span><span class="vsp">&nbsp;</span>na Hom gegaan en aangehou sê: “Gegroet, koning van die Jode!” En hulle het Hom herhaaldelik geklap.<span class="footnote selectable" id="X-1"><sup>*</sup></span><span id="bookmarks3"></span> <a id="v4"></a><span class="v">4</span><span class="vsp">&nbsp;</span><span class="footnote selectable" id="X-2"><sup>*</sup></span>Pilatus het weer uitgekom na buite en vir hulle gesê: “Kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie.”<span id="bookmarks4"></span> <a id="v5"></a><span class="v">5</span><span class="vsp">&nbsp;</span><span class="footnote selectable" id="X-3"><sup>*</sup></span>Jesus het uitgekom na buite, met die doringkroon op sy kop en met die purperrooi mantel om. Pilatus sê toe vir hulle: “Kyk, die mens!”<span id="bookmarks5"></span> <a id="v6"></a><span class="v">6</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Toe die leierpriesters en die tempelwagte Hom sien, het hulle geskreeu: “Kruisig, kruisig!” Pilatus het vir hulle gesê: “Vat julle hom<span class="footnote selectable" id="X-4"><sup>*</sup></span> en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie.”<span id="bookmarks6"></span> <a id="v7"></a><span class="v">7</span><span class="vsp">&nbsp;</span><span class="footnote selectable" id="X-5"><sup>*</sup></span>Die Jode antwoord hom toe: “Ons het 'n wet, en volgens dié wet moet hy sterf,<span class="footnote selectable" id="X-6"><sup>*</sup></span> omdat hy homself •Seun van God gemaak het.<span class="footnote selectable" id="X-7"><sup>*</sup></span>”<span id="bookmarks7"></span> <a id="v8"></a><span class="v">8</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer beangs geword.<span id="bookmarks8"></span> <a id="v9"></a><span class="v">9</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Hy het die pretorium<span class="footnote selectable" id="F-0"><sup>a</sup></span> weer binnegegaan en vir Jesus gesê: “Van waar is u?” Jesus het hom egter nie 'n antwoord gegee nie.<span class="footnote selectable" id="X-8"><sup>*</sup></span><span id="bookmarks9"></span> <a id="v10"></a><span class="v">10</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Pilatus sê toe vir Hom: “Praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek volmag het om u vry te laat, maar ook volmag om u te laat kruisig nie?”<span id="bookmarks10"></span> <a id="v11"></a><span class="v">11</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Jesus het hom geantwoord: “U sou geen volmag oor My gehad het as dit nie van bo aan u gegee is nie.<span class="footnote selectable" id="X-9"><sup>*</sup></span> Daarom is hy wat My aan u oorgelewer het, aan 'n groter sonde skuldig.”<span id="bookmarks11"></span> <a id="v12"></a><span class="v">12</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Van dié oomblik af het Pilatus aanhoudend probeer om Hom vry te laat, maar die Jode het geskreeu: “As u hierdie man vrylaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak,<span class="footnote selectable" id="X-10"><sup>*</sup></span> verset hom teen die keiser.”<span id="bookmarks12"></span></div><span id="bookmarks12"></span><a id="v13"></a>
<div class="p"><span class="v">13</span><span class="vsp">&nbsp;</span>Toe Pilatus hierdie woorde hoor, ...

The paragraph is contained in the div m.

Desired solution(s):

(in order of best to worst)

  1. \nb needs to be changed to the style of the previous paragraph.
    This should only happen in the same book, so needs to take place before the USFM text is split into separate files for each chapter.
  2. Style the paragraph as <div class="nb">

Ideally, the paragraph should look like this, with verse contained 1 within the previous chapter and the chapter number lining up with verse one or the next line:
image

1 Like