Reference links not displaying correctly/not linking

Links formatted correctly displaying link part (not text part) and not linking in intro, and displaying both text and link in footnote.

Source text:

\im Hierdie kort briefie, wat die tipiese trekke van die eerste-eeuse briefstyl vertoon, word gerig aan 'n persoon met die naam Gaius (\xt 3 Joh vs 1|3JN 1:1\xt*), klaarblyklik 'n gewaardeerde gemeentelid (\xt 3 Joh vs 1-3|3JN 1:1-3\xt*), wat in staat was om besoekers te huisves (\xt 3 Joh vs 5-8|3JN 1:5-8\xt*). Die brief bevat raad aan Gaius oor 'n baie praktiese aangeleentheid, naamlik die betoning van gasvryheid aan rondreisende predikers, en betreur die optrede van Diotrefes in hierdie verband.
\ib
\im Net soos in die ander briewe van Johannes, kom die woord “waarheid” herhaaldelik in \bk 3 Johannes\bk* voor (\xt 3 Joh vs 1,3-4,8,12|3JN 1:1,3-4,8,12\xt*). Deur predikers van die waarheid in liefde te ontvang en te help, word gelowiges medewerkers van die waarheid (\xt 3 Joh vs 5-8|3JN 1:5-8\xt*).

… (\xt 3 Joh vs 1|3JN 1:1\xt*) … (\xt 3 Joh vs 1-3|3JN 1:1-3\xt*) … (\xt 3 Joh vs 5-8|3JN 1:5-8\xt*) … (\xt 3 Joh vs 1,3-4,8,12|3JN 1:1,3-4,8,12\xt*) … (\xt 3 Joh vs 5-8|3JN 1:5-8\xt*) …

... ontvang hy self die broers\f + \fr 10 \fk broers: \ft Vgl voetnoot by \xt 3 Joh vs 3|3JN 1:3\xt*.\f* nie goed nie.

… \xt 3 Joh vs 3|3JN 1:3\xt* …

Features_Scripture_References_Extra… :
image

Book abbreviation:
image

SAB 8.6.6

I think this is a USFM3 feature that is not yet supported in SAB. USFM3 support is still only partial.

I’ll add a task request for this to be supported.

In the meantime you could use changes, at least in the introduction to change those to Markdown links. [3 Joh vs 1](3JN.1.1) Not sure if they work in footnotes.