SAB 11.0.1 MAC - required API level per 31 august 2023

The message below in Dutch appears for all my Apps even for the ones generated with the latest version of SAB. It seems all Apps dop not have the required API level.
What can I do. or what are you going to do?

We hebben vastgesteld dat je app een oude versie van Android target. We willen gebruikers een betrouwbare en beveiligde functionaliteit bieden. Daarom moeten alle Google Play-apps aan de vereisten voor het doel-API-niveau voldoen.
Als je doel-API-niveau vanaf 31 augustus 2023 niet binnen 1 jaar na de nieuwste Android-release valt, kun je je app niet updaten.
Als je je app wilt blijven updaten, zorg je dat je app Android 13 (API-niveau 33) target.

You will need to republish your app with SAB 11.0.2 which uses Android 13 (API level 33). See more details here: