SAB 9, parallel passage references extend off the screen, do not wrap

Parallel passage references extend off the screen, do not wrap properly. Is there a way to fix that?

Ida Jon Baptais si pos ka
Welnge Duku

(Matyu 3.1-12 ile Mak 1.7-8 ile Luk 3.15-17)

19 Du Juda ke si in dir du
pris ile du Livai ke in ut
taun Jerusalem si mede ile in